Bevægelsesjagt
Trykjagt
Rævejagt i majs
Schweiss & Spor
Familiehund

Archive: marts 2018

Tur til Måde Skydebaner

Selvom der er alt for længe til efterårets driv-, tryk- og bevægelsesjagter må vi finde på noget fornuftigt at tage os til. Dansk Dreverklub vil også i kommende jagtsæson arrangerer nogle bevægelsesjagter til det sydtyske. Der er i kommende