Bevægelsesjagt
Trykjagt
Rævejagt i majs
Schweiss & Spor
Familiehund

Brugsprøveregler – Drevprøve

Regler for bedømmelse ved brugsprøver for Drever :
De deltagende hunde skal starte for én dommer og én aut. sekretær i den ved
lodtrækningen foretagne orden.
Hunden skal selv opsøge og rejse vildtet. Til dette arbejde får den 1 time.
Lykkes det ikke trods energisk forsøg, kan den efter dommerens skøn, tages
frem og prøves igen, når de andre hunde er færdigprøvede.
Viser en hund ingen lyst og energi til at søge og rejse, kan dommeren ordre
den koblet inden timens udløb.
Dommeren bestemmer i samråd med evt. terrænleder, hvor og når en hund skal
slippes. Hunden må aldrig slippes på rejst vildt.
I tilfælde af pointslighed gælder sikkerhed og udholdenhed foran søg og
rejsning. Dette igen foran kontakt og lydighed.
Er disse 3 discipliner ens gælder haredrev foran rævedrev og dette igen
foran råvildt.

§ 1
Søg og rejsning – maks. 15 point
En hund, der går og “nusser” omkring føreren, og som blot slår 20-30 m ud,
kan kun tildeles 1-5 point. Et jævnt stort søg 50-100 m 5-10 point. Det helt
store søg (dog med en vis kontakt med førerne) kan give 10-15 point. (se §
3)

§ 2
Sikkerhed og udeholdenhed – max 15 point
Et drev, som kun holdes til 15-25 min. giver højst 5 point. Fra 25-35 min.
indtil 8 point. Fra 35-45 min 10 point, og over 45 min. indtil 15 point, for
hare- og rævedrev.
For drev med hjortevildt skal der lægges 15 min. til de ovenstående
tidsangivelser. Der skal dog ved denne disciplin særlig iagttages hundens
evne til at udrede og fastholde en fod.
Skifter hunden drev, ved at andet rejst vildt krydser første drev, er dette
et minus, men holder den foden af først rejste vildt, er det et plus. Kan
hunden klare et indviklet haredrev (med sløjfer og udspring) er dette
ligeledes et plus.
Drev med kronvildt må ikke vurderes på drevprøve.
Drevet skal standses snarest, når fører, dommer eller sekretær, har
konstateret, at hunden driver med kronvildt.
Tiden med kronvildtdrev godskrives søgetiden (1 time)

§ 3
Kontakt og lydighed – max 10 point
Det er ønskeligt, at hunden, der har et stort søg, dog af og til viser sig
hos føreren, for atter straks at slå ud. En hund, der synes at passe sig
selv uden nogen som helst kontakt med føreren og meget uvilligt lader sig
koble, kan højst få 3 point. I god kontakt og kobling uden særligt besvær 8
point.
Kan den fløjtes eller kaldes af drevet og straks søge føreren, er det 9-10
point.

§ 4
Hals og stemmeføring – max 10 point
Halsen skal være hørbar og vedvarende uden for lange pauser. Hørbarheden
skal dog være det væsentligste. En mindre pause må dog opstå, f.eks. ved
haredrev, hvor foden, grundet harens snuhed, kan være vanskelig at udrede.
En sådan pause regnes ikke for tab. Det er et stort minus, at halsen enten
er for løs eller for hård, – en vis nuancering af halsen – ved kort eller
lang afstand fra vildtet – er ønskelig. Er halsen enten for løs eller for
hård, gives højst 3 point.
For den hørbare og vedvarende hals gives indtil 8 point. Er halsen dertil
særdeles smuk og klangfuld, kan gives 9-10 point.

§ 5
Helhedsindtryk – max 20 point.
Ved helhedsindtrykket bør et gennemsnit af de 4 foregående discipliner ikke
anvendes. Hellere må man anvende følgende betragtninger. En halvdårlig hund
kan højst opnå 5 point.
En nogenlunde god hund højst 10 point, og en god hund højst 15 point og en
fortrinlig hund 20 point.
For at kunne tildeles 1. præmie i åben klasse skal en hund have opnået
mindst 50 point, – for 2. præmie mindst 40 point og for 3 præmie mindst 30
point.
En hund som i åben klasse har fået 1. præmie, kan samme år deltage i
vinderklasse.
En hund, som 3 gange – hvoraf den første kan være i åben klasse – har opnået
et minimumstal på 55 point, tildeles brugschampionat.
Et af drevene skal være med hare eller ræv.
I følge gængse regler må hunden også, for at opnå brugschampionat, have 1.
præmie på én af Dansk Kennel klub anerkendt udstilling.
På vinderprøve placeres hundene som 1., 2., 3. vinder osv.
Dette kan være påkrævet af hensyn til udsatte pokaler og særlige præmier,
men for at komme i betragtning ved championatstildelingen, må en hund altså
3 gange have opnået 55 point eller derover.
En hund kan opnå 1. præmie, såfremt den har drevet 45 minutter, 2. præmie 30
minutter og 3. præmie 15 minutter, som minimum (tillæg for hjortevildt).
Dog må hunden ikke være for svag i de andre 3 discipliner. Minimums tallet
50 point for 1. præmie, 40 point for 2. præmie og 30 point for 3. præmie,
skal selvfølgelig fastholdes.
Ingen hund kan placeres på vinderprøven, hvis den ikke har opnået en drevtid
svarende til mindst opnåelse af 3. præmie.
Drevprøvereglerne er sidst anerkendt af Dansk Kennel Klub i april 1986.

Søg og rejsning – max. 15 p
0-30 m 1-5 p
50-100 m 5-10 p
over 100 m 10-15 p

Sikkerhed og udholdenhed max 15 p
15-25 min. max 5 p
25-35 min. 5-8 p
35-45 min. 8-10 p
Over 45 min. 10-15 p
Råvildt + 15 min.

Kontakt og lydighed max. 10 p
Uvillig kobling max 3 p.
God kontakt + villig kobling 4-8 p
Fløjtes af drev til kobling 9-10 p

Hals og stemme max 10 p
Løs- eller hård max 3 p
Hørbar og vedvarende 3-8 p
Smuk og klangfuld 9-10 p

Helhedsindtryk max 20 p
Halvdårlig 0-5 p
Nogenlunde 5-10 p
God hund 10-15 p
Fortrinlig 15-20 p

Drevtid
15-30 min. til 3. præmie
30-45 min. til 2. præmie
45 min. til 1. præmie
Råvildt + 15 min.

3. præmie 30-39 p
2. præmie 40-49p
1. præmie 50-70 p