Bevægelsesjagt
Trykjagt
Rævejagt i majs
Schweiss & Spor
Familiehund

Om Dansk Dreverklub

Dansk Dreverklub af 1929
Specialklub for den lavbenede støver: Drever.

Klubben er tilknyttet Dansk Kennel Klub & Fællesrepræsentationen af drivende, apporterende og gravsøgende jagthunde

Årlige udstillinger, drevprøver samt schweissprøver

Dreveren kaldes i vore skandinaviske nabolande Drever og i Tyskland bliver den kaldt Vestfälishe Drachsbracke

dreveren01